top of page

Projecte educatiu

 

Ideari

La nova corrent pedagògica situa l'alumnat com a centre i part activa en el seu procés d'aprenentatge.

 

L'aproximació a un nou paradigma que se centri en la

pràctica activa i deixi de banda la simple i buida

memorització mecànica de continguts, ve avalada per

l’actual sistema educatiu el qual promou l'adquisició

d'hàbits i valors per resoldre problemes i situacions reals, desenvolupant la iniciativa, la creativitat, l'esperit crític i el gust per aprendre.

 

El nostre objectiu pedagògic és que l'alumne aprengui significativament:

 

  • Per ell, això implica ser capaç d'atorgar significatça a allò que aprèn el que va directament lligat amb la motivació i el sentit de ser.

 

  • Pel docent, cal un profund exercici d'anàlisi d'allò que l'alumnat sap (els seus coneixements previs) i el seu grau de maduresa cognitiva a l’hora d’introduir nous coneixements (la seva zona de desenvolupament pròxim).

people in red.JPG

Els més de 25 anys d'experiència ens han permès desenvolupar la nostra pròpia metodologia i a elaborar els nostres propis materials.

Un dels eixos principals del nostre projecte educatiu és l'agrupació instrumental. Activitat transversal i multidisciplinària on totes les branques de l'ensenyament musical s'hi veuen implicades.

A Praeludium donem cabuda a tot aquell que vol estudiar música sense tenir d'entrada la voluntat de professionalitzar-se (encara que pugui acabar sent així en un futur).

Pensem que és important que la música sigui quelcom que enriqueixi a l'alumne, no només com a simple matèria d'ampliació dels seus coneixements, sinó com a mitjà que influeixi profundament sobre els seus sentits.

Beneficis de l'ensenyament musical

Els beneficis que l'infant adquireix gràcies a aquesta etapa en són molts i no només musicals:

 

  • Intel·lectualment la música desenvolupa la capacitat d’atenció i afavoreix la imaginació i capacitat creadora.

  • Estimula la capacitat de concentració i la memòria a curt i a llarg termini, el sentit de l’ordre i l’anàlisi.

  • Manté en actiu les neurones cerebrals, cosa que facilita l’aprenentatge, exercita la intel·ligència i afavoreix l’ús de diferents raonaments.

 

El Dr. Richard Franckowiat, de l’Institut de Neurologia de Londres, va comprovar en les seves investigacions que els hemisferis del cervell estan més desenvolupats en els músics.

 

També va descobrir que el lòbul temporal en l’escorça cerebral és més pronunciat en els músics. Aquesta zona està relacionada amb els processos del llenguatge. Investigacions de la Universitat de Münster (Alemanya) en les quals descobreixen que les sessions de música en la infantesa engrandeixen el cervell.

 

La música desenvolupa, en els més petits, àrees cognitives, socials, emocionals, afectives, motrius, del llenguatge o capacitat de lectura i escriptura. Requereix operacions mentals.

 

En la seva pràctica estan la vista, l’audició,  la motricitat i els processos cognitius i emocionals relacionats en la interpretació i apreciació.

 

L’estudi neurocognitiu de les funcions musicals ens ajuda a entendre com s’organitza el cervell en aquestes operacions.

 

Aquest art ens facilita l’aprenentatge de les matemàtiques i els idiomes; això es manifesta millor si comencen l’aprenentatge dels sons sobre els tres anys. Cantar o tocar algun instrument possibilita l’autorelació, augmenta l’autoestima i contribueix a la integració social. També mitjançant l’educació musical afavorim la sensibilitat estètica.

 

Potser són molts tecnicismes, però el que de veritat ens interessa és saber què estem regalant  als nostres fills i filles quan decidim que facin música.

Estudiar un instrument

Tens ganes d'aprendre a tocar un instrument? 

A l'hora de tocar un instrument, hi ha moltes variables que entren en joc, i molts beneficis que en deriven. Vols saber-ne més? Clica al següent botó!!

Primer instrument

Molts infants tenen clar que els agrada la música i que volen tocar un instrument, però no sempre tenen clar quin d'ells és el que els convenç.

Com escollir el primer instrument? Ens agradarà? Serà molt difícil? Nosaltres us ajudem en el que faci falta!!!

bottom of page