top of page

Música i moviment

De 3 a 5 anys

3 nivells: MiM 1 (3-4 anys), MiM2 (4-5 anys), MiM3 (5-6 anys)

Els agrupem segons la maduresa de l'infant.

 

1 hora a la setmana

 

L’educació musical desvetlla, estimula i va modelant

la sensibilitat de l'infant, aporta nous coneixements

que primer seran sensorials i vivencials i més endavant

es transformaran en aprenentatges més conscients.

 

A través de la música es treballa:

 

  • La imaginació i la creativitat.

  • La concentració i l'atenció.

  • La percepció sonora.

  • La memòria rítmica i melòdica.

  • La projecció de la veu.

  • El desenvolupament motriu i verbal.

Aquests aprenentatges els podem aconseguir treballant d'una forma vivencial a través de mètodes pedagògics com Dalcroze, Willems, Orff, Gordon i Kodaly.

Les classes estan dissenyades per ser molt dinàmiques i amb activitats de curta durada que i en les que els infants treballen de manera molt lúdica.

Tastet d'instruments: En aquesta etapa es presenten els instruments de l'escola mitjançant "petites audicions" on els podran coneixer, escoltar i gaudir en directe.

bottom of page