top of page

NORMATIVA DE L'ESCOLA

INFORMACIÓ ADDICIONAL AL CALENDARI: 

Les dates i la informació sobre els exàmens d'instrument (a partir de 6 anys) es comunicaran més endavant segons l'evolució del curs. 

La valoració i/o exàmens de llenguatge musical semestrals es faran dins de l'horari habitual de classe.

Els informes semestrals es rebran via mail.

PAGAMENTS:

- MATRÍCULA: Una vegada realitzat el pagament, aquesta només es retornarà en el cas que l'escola no imparteixi el curs. 

- MENSUALITATS (BANC): Pels alumnes amb cobrament domiciliat, aquest s'efectuarà entre el dia 1 i 10 de cada mes. 

- MENSUALITATS (EFECTIU): Pels alumnes amb cobrament en efectiu, es lliurarà un rebut a principi de mes i s'haurà d'efectuar el pagament a secretaria.

A excepció de la mensualitat de setembre on es facturaran exactament les classes realitzades, la resta de quotes seran fixes. 

BAIXES: 

En el cas de voler-se donar de baixa, cal comunicar-ho a la secretaria de l'escola per escrit amb una antel·lació mínima de 15 dies. En cap moment es retornarà l'import del mes en curs. 

ALTRES: 

Els alumnes que estiguin interessats en presentar-se als exàmens de l'Associated Boards of the Royal Schools of Music (ABRSM) que es realitzen cada any a l'escola caldà que informin als seus respectius professors i els informarem segons l'evolució. 

L'escola no es fa responsable dels instruments i objectes que es deixin a secretaria en el cas que algun d'aquests quedés malmès. 

En cas de la realització de sortides fora de l'escola en motiu d'alguna activitat, aquestes no es faran MAI SENSE UNA AUTORITZACIÓ SIGNADA PRÈVIAMENT.

MATERIAL:

- LLENGUATGE MUSICAL: S'informarà a les famílies del material necessari per a cada nivell.

- INSTRUMENT: Enguany, farem servir el correu electrònic per a la comunicació professor/a - famílies (fent també la funció d'agenda). La resta de material necessari es comunicarà segons el nivell i necessitats de cada alumne/a per part de cada professor/a. 

Aquelles partitures que siguin escollides de llibres de l'escola les rebreu via mail en format PDF per tal que les pogueu imprimir i portar a la següent classe. 

NORMES DE FUNCIONAMENT: 

Entrades i sortides de l'escola

Per un bon funcionament de l'escola, demanem als acompanyants que espereu a l'exterior de l'escola fins que sigui l'hora d'entrada/sortida. 

Per a realitzar gestions, podeu dirigir-vos directament al personal de secretaria.

Altres:

Només es recuperaran les classes d'instrument en cas que el professor/a no hi pugui assistir.

NO ESTÀ PERMÈS ENTRAR A LES AULES MENTRE S'HI REALITZEN CLASSES. En cas de voler parlar amb algun/a professor/a cal comunicar-ho a secretaria o bé mitjançant els correus electrònics habilitats que us facilitarem.

En el cas necessari, també podeu realitzar la consulta mitjançant el correu electrònic de l'escola: praeludium@praeludium.cat

bottom of page