top of page

Exàmens oficials

ABRSM

Praeludium és l'única escola de música de Sabadell (num. 3040342) que ofereix aquests estudis i que és centre examinador.

 

L'Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), examina més de 650.000 candidats cada any a més de 90 paisos del món.

Aquesta prestigiosa institució té un reconeixement oficial a la majoria de països.

 

A Praeludium oferim als nostres alumnes la possibilitat de realitzar els exàmens (sempre que ho desitgin). La seva programació forma part del nostre projecte educatiu. Hem integrat part del seu material per la seva coherència i la proximitat amb la nostra manera de treballar.

PROVES D'ACCÉS A CONSERVATORIS SUPERIORS​

Praeludium ofereix la possibilitat, a tots aquells joves o adults que vulguin accedir al Grau Superior per tal de professionalitzar-se, preparar-se per les provés d'accés a l'ESMUC, LICEU o bé EL TALLER DE MÚSICS.

 

Al Grau Superior s'hi accedeix sempre mitjançant una prova d'accés, vinguis d'un Conservatori i hagis cursat el Grau Professional o de qualsevol altra Escola de Música.

 

També preparem als alumnes si en algun moment volen accedir a un conservatori. Es pot accedir a qualsevol dels 6 cursos de Grau Professional mitjançant una prova d'accés.

bottom of page