top of page

Formació Musical Bàsica

De 9 a 12 anys (aprox.)

4 nivells (FMB1, FMB2, FMB3, FMB4)

1 H Llenguatge musical

30 min Agrupació instrumental

[+ 30 min instrument individual]

En aquesta etapa, part del nostre projecte curricular l'assolim treballant el llenguatge musical a través de l'instrument, des del rigor en l'aprenentatge però sense perdre de vista la part més lúdica, creativa i d'una manera vivencial i engrescadora: les petites agrupacions instrumentals.

 

Eliminem així la tradicional separació del llenguatge musical i l'instrument (com a la resta d'Europa). Els patrons d'ensenyament antics no funcionen i la rigidesa de les antigues programacions fan perdre l'essència de la música i massa sovint aboquen a l'abandonament molt aviat.

Els alumnes assoleixen els coneixements d'una manera natural donant significat al que van treballant i aconseguint que tot s'adquireixi d'una manera més profunda.

 

Les obres treballades a l'agrupació formaran part del material de llenguatge musical i esdevindran els "nostres projectes" (els alumnes participen en la selecció del repertori que serà adaptat per a cada alumne segons el seu nivell i evolució).

 

A l'aula treballem amb materials propis i amb pantalles interactives (PDI) on enguany hem integrat recursos digitals amb uns resultats increïbles.

WhatsApp Image 2021-05-27 at 21.52.45.jp
WhatsApp Image 2021-05-31 at 20.16.43.jp
FMBàsica - Aula grupal.jpg
bottom of page